Elektro meritve

Elektro meritve

OPIS DEJAVNOSTI

Naši strokovnjaki so usposobljeni za meritve električnih inštalacij in naprav. Elektro meritve zagotavljajo varnost in kakovosten tok v objektu.